ယံုၾကည္ရေသာ

Messenger

ေဒါင္းလုပ္မ်ား 50M - 250M
ေနာက္ဆံုးထြက္ ဗားရွင္း 159.0.0.16.93
အဆင့်သတ်မှတ်ချက် 4.35

Messenger ၏ ေဖာ္ျပခ်က္

Instantly reach the people in your life—for free. Messenger is just like texting, but you don't have to pay for every message (it works with your data plan).

Messenger အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

Rico_Joyce
5

Good but.... good but...

pretty good, only issue is that the quality of calls is not that great and even worse with video call, other than that pretty good app 👍

Darwin Del Rosario
4

Best Facebook Buddy

Messenger has evolved very fast. It has integrate the messaging and snapshot functions. And I love using it than my messaging app.

Bart Sullivan
2

Facebook is the devil

I install this just because it is unfortunately necessary to contact some peeps,but instant uninstall then wipe clean. I hate this carp lol

mark8